آزمایشگاه

محل قرارگیری توضیحات، در این قسمت می باشد . این بخش توسط مدیر سایت و اپراتور های تعیین شده توسط وی، قابل ویرایش است. در این بخش امکان افزودن تصویر، لینک و جدول و .. فراهم شده است. شما می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در این قسمت وارد نمایید.

با بخش های مختلف آزمایشگاه آشنا شوید

مجهزترین آزمایشگاه رنگینه و کاتالیست در کشور

اندازه گیري L.O.I درصد جامد و درصد خاكستر

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:

تست LOI براي نمونه هاي جامد(پودر و گرانول) و تست درصد جامد و درصد خاكستر براي نمونه هاي مايع انجام مي شود.  آماده‌سازي نمونه:

مقدار نمونه براي تست LOI حدود 3 تا 4 گرم و براي تستهاي درصد جامد و درصد خاكستر حدود 10 تا 15 ميلي ليتر مي باشد.  اطلاعاتي در مورد آزمايش:  اين تست در دماهاي مختلف بر اساس درخواست متقاضي قابل انجام مي باشد ولي عموما" در دماهاي 500 و 900 درجه سانتي گراد انجام شده و نتايج بر حسب درصد با دقت 0.0001 اعلام مي گردد.

اطلاعاتي در مورد آزمايش:

اين تست در دماهاي مختلف بر اساس درخواست متقاضي قابل انجام مي باشد ولي عموما" در دماهاي 500 و 900 درجه سانتي گراد انجام شده و نتايج بر حسب درصد با دقت 0.0001 اعلام مي گردد.

اندازه گیري سايش كاتاليست

اين تست طبق روش ASTM D4058-96 مي باشد. 

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش: اين شرکت قابليت اندازه گيري ميزان سايش کاتاليستهاي جامد شکل دهي شده به فرم قرصي شکل، اکستروديت(رشته اي)، کروي و شکل دهي شده نا منظم بزرگتر از 1.6 ميليمتر و کوچکتر از 19 ميليمتر را داراست.اين روش عمدتا براي نمونه هايي با ميزان اتلاف در اثر سايش معادل 7 درصد بكار مي رود ولي براي مقادير بالاتر نيز پاسخگوست. حداقل مقدار ماده مورد نياز براي اين تست 120 گرم مي باشد.

آماده‌سازي نمونه:

جهت آماده‌سازي و خشک‌کردن مواد قبل از اندازه‌گيري, نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.

اطلاعاتي در مورد آزمايش:

  اين تست بر اساس rotating drum method بوده و باستفاده از دستگاهي با نرخ سرعت گردش 56 دور در دقيقه و استوانه اي كه يك بافل در راستاي طولي آن تعبيه شده انجام گرفته و تعداد كل گردش سيلندر برابر 1800 دور مي باشد و نتيجه بصورت درصد و با دقت 0.01 اعلام مي گردد.

اندازه گیري طيف سنجي UV

طيف سنجي مرئي- فرابنفش:

طيف سنجي مرئي- فرابنفش يکي از تکنيکهاي مورد استفاده در علوم تجربي براي دريافت اطلاعات علمي و عملي، با استفاده از برهمکنش نور و ماده طيف سنجي و طيف بيني مي‌باشد. در طيف سنجي باريکه‌اي از نور (پرتو) به ماده مورد نظر تابانده مي‌شود و با بررسي نور بازتابشي يا جذبي يا نشري به دريافت اطلاعات مي‌پردازيم. طيف الکترو مغناطيس حاوي گستره ي از طول موجهاست. هر ناحيه از اين طيف نام ويژه‌اي دارد. مانند فروسرخ، فروسرخ دور، فروسرخ نزديک و تابش ايکس. گستره 400 تا 800 نانو متر به گستره مرئي و گستره 200 تا 400 نانومتر به گستره فرابفنش (بسامد بيشتر از نور بنفش) ناميده مي‌شود. طيف سنجي مرئي - فرابنفش به مطالعه اين ناحيه مي‌پردازد.

دستگاه طيف سنجي مرئي - فرابنفش ( UV - Visible) امروز بسيار فراگير مي‌باشد. دستگاه از قسمتهاي مختلف نوري و الکترونيکي تشکيل شده‌است. معمولا يک يا چند تکفامساز و منشور و آشکارساز دارد. در اين دستگاه منبع تابش که ميتواند لامپ تنگستن يا دوتريوم باشد، منبعي پيوسته از تابش را فراهم ميکند. اين منبع تابش توسط منوکروماتور تفکيک ميشود و پهنه ي باريکي از طول موج توسط ابزارهاي نوري به سل ميرسد. سپس نور گذري توسط آينه متمرکز ميشود و سپس در آشکارساز اندازه گيري ميشود.

کاربرد:

با توجه به نياز به تکنيکهاي سريع در تشخيص مواد مختلف، اين روش در حال گسترش مي‌باشد. اين روش در مطالعات ساختاري و بنيادي و همچنين حوزه‌هاي کاربردي چون تجزيه مواد در رشته‌هاي شيمي، کشاورزي، پزشکي و ... کاربرد گسترده‌اي دارد.

اطلاعاتي در مورد آزمايش:

دستگاه اسپکتروفوتومترUV-Vis آزمايشگاه مرکز تحقيقات، مدل V-630 شرکت JASCO وساخت کشور ژاپن مي باشد و قابليت کاربري در طول موج هاي بين 190 تا 1100 نانومتر را دارد. سيستم نوري اين دستگاه Single Monochromator بوده ومنبع نوري آن لامپ دوتريم در ناحيه 190 تا 350 نانومتر ولامپ هالوژن در ناحيه 330 تا 1100 نانومتر مي باشد.

 

اندازه گیري مقاومت مكانيكي

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:

اين تست براي کاتاليستهاي شکل دهي شده به فرم اکستروديت(رشته اي) و کروي قابل اجرا مي باشد. در اين تست، نمونه هاي اكستروديت بايد حداقل داراي قطري معادل 1.5 ميلي متر و طولي برابر 4 ميلي متر باشند.

آماده‌سازي نمونه:

جهت آماده‌سازي و خشک‌کردن مواد قبل از اندازه‌گيري، نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت اين تست، براي نمونه هاي اكستروديت با دانسيته توده كمتر از 1 گرم بر ميلي ليتر و قطر 1.5 تا ميلي متر حدود 15 تا 20 گرم و در ساير موارد حداقل 60 گرم مي باشد.براي نمونه هاي كروي نيز حداقل حدود 30 تا گرم مورد نياز مي باشد.

اطلاعاتي در مورد آزمايش:

اين تست از نوع Radial Crush يا Side crush بوده و بااستفاده از دستگاهي با قدرت 300 نيوتن انجام مي پذيرد.نتيجه بصورت ميانگين 80 درصد spread و 95 درصد reliability بر حسب نيوتن يا نيوتن بر سانتي متر يا نيوتن بر ميليمتر اعلام مي گردد.

اندازه گیري ميزان كاتيونهاي فلزي

دستگاه طيف سنجي اتمي:

يك طيف سنج جذب اتمي دستگاهي است كه براي اندازه گيري غلظت فلزات در نمونه هاي محلول به كار برده ميشود. اصول پايه طيف سنجي جذب اتمي در سه بخش زير خلاصه ميشود :

 1. همه اتم ها ميتوانند نور جذب كنند.
 2. طول موج نوري كه جذب ميشود براي هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است.
 3. خشک کردن انواع گازهاي ورودي به واحدهاي فرآيندي
 4. ميزان نور جذب شده مستقيما به غلظت اتمهاي جذب كننده نور يا به عبارتي به غلظت عنصر مورد نظر در نمونه محلول بستگي دارد.

اين آزمايشگاه داراي دستگاه طيف سنج جذب اتمي مدل هاي AA240 ساخت شرکت Varian مي باشد.اين دستگاهها از جمله دستگاههاي طيف سنجي جذب اتمي مي باشد که از نظر دقت، صحت و سرعت آناليز از جمله بهترينها در دنيا مي باشد.همچنين اين دستگاه مي تواند بطور همزمان غلظت 4 عنصر را در يک نمونه اندازه گيري کند.

دستگاه طيف سنجي اتمي AA240:

دستگاه جذب اتمي براي اندازه گيري فلزات استفاده مي‌شود و نمونه‌هاي که به دستگاه خورانده مي‌شود بايد به حالت محلول وجود داشته باشد لذا قبل از اندازه گيري فلزات در هر نمونه‌اي، بايد آن نمونه را بصورت محلول در آورد. لذا با انجام مرحله انحلال و هضم نمونه‌ها، محدوديتي در نوع نمونه وجود ندارد: آب، خاک، مواد غذايي، آلياژها، سنگ معدن، پلاستيک و....

مزاياي دستگاه AAS-240 :

 1. حساسيت خوب براي عناصر مختلف
 2. ساده بودن دستگاه
 3. تعيين عناصر مختلف بوسيله يک محلول
 4. دقت، صحت، تکرارپذيري خوب وسرعت بالا

موارد کاربرد:

 1. آناليز ناخالصي‌هاي ناچيز در آلياژها و معرف‌هاي مورد استفاده در پروسه توليد
 2. آناليزهاي مربوط به آب آناليز نمونه‌هاي تهيه شده در تماس مستقيم با هوا
 3. آناليز مستقيم جامداتي چون سنگ معدن‌ها و فلزات (ناخالصيهاي شمش روي، اکسيد روي و ديگر کاتاليست ها) 
 4. اندازه گيري کاتيون هاي موجود در تانک هاي فسفاته خودروسازي ها

اين مرکز توانايي اندازه گيري حدود 20 عنصر زير را دارد: Cd, Ni, Ca, Fe, Zn, As ,Pb , Sb, V, Al, Co, Mn, Si, Cr, Zr, Sn, Cu, Ti, Bi, Mg

 

اندازه گیري دانسيته و بالك دانسيته

بالک دانسيته طبق ASTM D4164-03 و ASTM D4781-03 انجام مي شود. اندازه گيري دانسيته با استفاده از پيکنومتر انجام شده و اين قابليت براي جامدات و مايعات وجود دارد.

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش: تست ASTM D4164-03 براي کاتاليستهاي شکل دهي شده جامد به فرم اکستروديت(رشته اي), کروي يا پلت با قطر 0.8 تا 4.8 ميليمتر و تست ASTM D4781-03 براي کاتاليستهاي جامد با قطر کمتر از 0.8 ميليمتر قابل اجرا مي باشد.قابليت اندازه گيري دانسيته نيز براي پودرهاي جامد و مايعات وجود دارد.

آماده‌سازي نمونه:

دانسيته توده:

جهت آماده ‌سازي و خشک‌ کردن مواد قبل از اندازه‌ گيري, نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد. البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست ASTM D4164-03 براي نمونه هاي با سطح وي‍‍‍‍‍‍ژه پايين حدود 400 گرم و براي نمونه هاي با سطح ويژه بالا حدود 250 گرم مي باشد.نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست ASTM D4781-03 براي نمونه هاي با سطح وي‍‍‍‍‍‍ژه پايين حدود 200 گرم و براي نمونه هاي با سطح ويژه بالا حدود 150 گرم مي باشد.

دانسيته: جهت آماده ‌سازي و خشک‌ کردن مواد قبل از اندازه‌ گيري, نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست براي جامدات حدود 10 گرم و براي مايعات حداقل 35 ميلي ليتر است . اطلاعاتي در مورد آزمايش  تست اندازه گيري دانسيته با استفاده از پيکنومتر انجام شده و نتايج بر حسب گرم بر ميلي ليتر و با دقت 0.1 اعلام مي گردد.

اندازه گیري سطح ویژه و تخلخل و حجم حفرات

 نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:

نمونه هامعمولا به صورت پودر يا گرانول هستند. مقدار ماده مورد نياز براي نمونه هاي با سطح ويژه بالا حدود 0.2 گرم، براي نمونه هاي با سطح ويژه متوسط حدود 1 گرم و براي نمونه هاي با سطح ويژه پايين حدود 5 گرم است.دقت اندازه‌گيري اين سيستم در تعيين ابعاد حفره 0.35 تا 400 نانومتر بوده و سطوح ويژه حداقل 0.1 متر مربع بر گرم را اندازه‌گيري مي‌نمايد.

آماده‌سازي نمونه:

جهت آماده‌سازي و خشک‌کردن مواد قبل از اندازه‌گيري و حذف بخارآب، دي اکسيد کربن و يا ساير مولکولهايي که ممکن است حجم حفره‌هاي ماده را اشغال کرده باشند، نمونه چندين ساعت در دماي بالا قرار مي‌گيرد (Degassing). دما و زمان لازم به مشخصات نمونه بستگي دارد، لذا درج نوع و شرايط پايداري نمونه از طرف متقاضي در برگه درخواست الزامي مي باشد.

اطلاعاتي در مورد آزمايش:

روش كار اين دستگاه بر اساس سنجش حجم گاز نيتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دماي ثابت نيتروژن مايع ( 77 درجه کلوين) مي باشد. پس از قرارگيري سلول حاوي نمونه مورد نظر در مخزن نيتروژن مايع، با افزايش تدريجي فشار گاز نيتروژن در هر مرحله ميزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه مي‌شود. سپس با کاهش تدريجي فشار گاز ميزان واجذب ماده اندازه‌ گيري شده و در پايان نمودار حجم گاز نيتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده در دماي ثابت رسم مي‌شود. اين سيستم بر اساس تئوري (BET(Brunauer-Emmett-Teller و همچنين مقادير اندازه‌ گيري شده جذب و واجذب ماده مي‌تواند سطح ويژه، قطر، حجم و توزيع سايز حفره‌هاي ماده را محاسبه نمايد.مدل دستگاه JW-BK 122F وساخت كشور چين است.

اندازه گیري ميزان جذب گوگرد

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:

اين تست براي تعيين اكتيويته نمونه گرانولهاي اكسيد روي فعال جهت جذب گوگرد از خوراك گاز كه عمدتا حاوي H2S با غلظت پايين است، استفاده مي شود. مقدار گرانول مورد نياز براي اين تست حداقل 5 گرم بوده كه توسط آزمايشگاه خرد شده و با سايز 425 تا 850 ميکرو متر و مقدار مورد نياز در رآكتور بارگذاري مي شود .

آماده‌سازي نمونه:

آماده سازي نمونه با توجه به دماي مورد درخواست متقاضي جهت تست، انجام مي گردد، و در غير اينصورت جهت آماده‌سازي و خشک ‌کردن مواد قبل از اندازه گيري، نمونه بمدت حداقل 2 ساعت در دماي 110 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.

اطلاعاتي در مورد آزمايش: 

اين تست توسط يک رآکتور شبيه سازي شده عمودي با بستر ثابت انجام شده و قابليت تنظيم دماهاي مختلف و مقادير مختلف از WHSV وGHSV را دارا مي باشد.در مدت زمان انجام تست، گاز خروجي از رآكتور بطور دائم توسط يك دستگاه كروماتوگرافي گازي، كه قدرت اندازه گيري مقادير گازهايي از قبيل COS, CS2, H2S, MeSH, EtSH, thiophene, dimethyl disulfide را دارا مي باشد، بصورت offline مورد كنترل قرار گرفته و تعيين break through بر اساس غلظت خروجي از گاز مورد نظر انجام مي شود.غلظت گاز خروجي جهت تعيين break through مي تواند بنا به درخواست متقاضي باشد و نتيجه بر حسب درصد جذب گوگرد اعلام مي گردد.

آزمايشات كيفي آب و پساب

نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:

انواع پارامترهاي کيفي آبها و فاضلابهاي صنعتي شفاف مانند COD ,BOD و يون نيترات، نيتريت، فسفاتها، سولفات و .... قابل اندازه گيري مي باشند.مقدار نمونه مورد نياز جهت کليه آناليزها حدود 2 ليتر مي باشد.

شرح خدمات:

براي هر نمونه طيف عبور يا جذب (بسته به درخواست) در محدوده 340 تا 900 نانومتر گزارش مي شود. اين دستگاه فاقد سيستم اندازه گيري بازتاب است. ميزان بار آلودگي بر اساس طيف سنجي با معرفهاي مخصوص مورد آناليز قرار مي گيرند.

اطلاعاتي در مورد آزمايش و دستگاه:

دستگاه اسپکتروفوتومترUV-Vis آزمايشگاه يک دستگاه معمول UV-Vis (از شرکت HacH) ساخت کشور آمريکا بوده و قادر است در ناحيه 340 تا 900 نانومتر طيف عبور و جذب نمونه هاي مايع را اندازه گيري نمايد.اين دستگاه قادر به اندازه گيري کليه آيتم هاي کيفي آب و فاضلاب صنعتي شفاف مي باشد.

نظراتتان باعث دلگرمی ما می شود

برخی از مشتریان ما

 • Customer 1
 • Customer 2
 • Customer 3
 • Customer 4
 • Customer 5
 • Customer 6
 • آدرس دفتر مرکزی

  آدرس :  تهران ، خیابان طالقانی پلاک 530

  تلفن : 0098.21.77606046

  فاکس : 0098.21.77606049

 • آدرس واحد فنی

  آدرس :  تهران ، خیابان شریعتی ، کوچه سخن پلاک 1

  تلفن : 0098.21.77606046

  فاکس : 0098.21.77606049

 • آدرس کارخانه

  آدرس : جاده بابل بابلسر ، امیر کلا ، خیابان اعتماد امامی

  تلفن : 0098.11.32340891

  فاکس : 0098.11.32340893

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رنگ و کاتالیست پارس است
Design & Development By Mahvision, MohafezanData