• تهران – خيابان شريعتي – پايين تر از بهار شيراز – بن بست سخن – پلاک 1
  • 77606046-8

parmolsiv

ساخت داخل غربالهای مولکولی بر پایه زئولیت ها و جاذب ها (Molecular Sieves)تولید چهار گروه پارمولسیو در سطح پایلوت صنعتی اواخر سال جاری و یا اوایل سال 1388 در محل کارخانه این شرکت در امیر کلا (مازندران) شروع خواهد شد. ظرفیت تولید در این مرحله در محدوده 20 تا 50 کیلو در هر ساعت خواهد بود. پس از موفقیت در آزمون های میدانی محصولات تولید شده در خطوط پایلوت ، نظر به استقرار اکثر مجتمع های پتروشیمی در جنوب و غرب کشور، تولید اصلی در سه فاز زمانی با ظرفیت های سالیانه حدود 6000 تنی – حدود 12000 تنی  و حدود 24000 تنی برنامه ریزی شده که با حمایت وزارت نفت – صنایع ملی پتروشیمی و مصرف کنندگان عمده بخش خصوصی و در سایه حق در شهر صنعتی کاوه (ساوه) برنامه ریزی شده است که طبق برنامه ، نیمه دوم سال 1388 فاز اول شروع  و تا پایان سال 1392 به ظرفیت نهایی سالیانه 34000 تن دست خواهیم یافت. 

 

پارمولسیو

ساخت داخل غربالهای مولکولی بر پایه زئولیت ها و جاذب ها (Molecular Sieves)

تولید چهار گروه پارمولسیو در سطح پایلوت صنعتی اواخر سال جاری و یا اوایل سال 1388 در محل کارخانه این شرکت در امیر کلا (مازندران) شروع خواهد شد. ظرفیت تولید در این مرحله در محدوده 20 تا 50 کیلو در هر ساعت خواهد بود. پس از موفقیت در آزمون های میدانی محصولات تولید شده در خطوط پایلوت ، نظر به استقرار اکثر مجتمع های پتروشیمی در جنوب و غرب کشور، تولید اصلی در سه فاز زمانی با ظرفیت های سالیانه حدود 6000 تنی – حدود 12000 تنی  و حدود 24000 تنی برنامه ریزی شده که با حمایت وزارت نفت – صنایع ملی پتروشیمی و مصرف کنندگان عمده بخش خصوصی و در سایه حق در شهر صنعتی کاوه (ساوه) برنامه ریزی شده است که طبق برنامه ، نیمه دوم سال 1388 فاز اول شروع  و تا پایان سال 1392 به ظرفیت نهایی سالیانه 34000 تن دست خواهیم یافت. 

 

ساخت داخل غربالهای مولکولی بر پایه زئولیت ها و جاذب ها (Molecular Sieves)

تولید چهار گروه پارمولسیو در سطح پایلوت صنعتی اواخر سال جاری و یا اوایل سال 1388 در محل کارخانه این شرکت در امیر کلا (مازندران) شروع خواهد شد. ظرفیت تولید در این مرحله در محدوده 20 تا 50 کیلو در هر ساعت خواهد بود. پس از موفقیت در آزمون های میدانی محصولات تولید شده در خطوط پایلوت ، نظر به استقرار اکثر مجتمع های پتروشیمی در جنوب و غرب کشور، تولید اصلی در سه فاز زمانی با ظرفیت های سالیانه حدود 6000 تنی حدود 12000 تنی  و حدود 24000 تنی برنامه ریزی شده که با حمایت وزارت نفت صنایع ملی پتروشیمی و مصرف کنندگان عمده بخش خصوصی و در سایه حق در شهر صنعتی کاوه (ساوه) برنامه ریزی شده است که طبق برنامه ، نیمه دوم سال 1388 فاز اول شروع  و تا پایان سال 1392 به ظرفیت نهایی سالیانه 34000 تن دست خواهیم یافت. 

 parzicat-alt

 دانلود کاتالوگ محصولات

PPANDC.IR

طراحی و بهینه سازی توسط ,وب سرو پارس NF@2016

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت منعلق به شرکت PPANDC