• تهران – خيابان شريعتي – پايين تر از بهار شيراز – بن بست سخن – پلاک 1
  • 77606046-8

بخش آزمایشگاه

محهزترین آزمایشگاه رنگینه و کاتالیست در کشور

با بخش های مختلف آزمایشگاه آشنا شوید

اندازه گیري دانسيته و بالك دانسيته
بالک دانسيته طبق ASTM D4164-03 و ASTM D4781-03 انجام مي شود.
اندازه گيري دانسيته با استفاده از پيکنومتر انجام شده و اين قابليت براي جامدات و مايعات وجود دارد.
نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:
تست ASTM D4164-03 براي کاتاليستهاي شکل دهي شده جامد به فرم اکستروديت(رشته اي), کروي يا پلت با قطر 0.8 تا 4.8 ميليمتر و تست ASTM D4781-03 براي کاتاليستهاي جامد با قطر کمتر از 0.8 ميليمتر قابل اجرا مي باشد.قابليت اندازه گيري دانسيته نيز براي پودرهاي جامد و مايعات وجود دارد. 
آماده‌سازي نمونه:
دانسيته توده: 
جهت آماده ‌سازي و خشک‌ کردن مواد قبل از اندازه‌ گيري, نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست ASTM D4164-03 براي نمونه هاي با سطح وي‍‍‍‍‍‍ژه پايين حدود 400 گرم و براي نمونه هاي با سطح ويژه بالا حدود 250 گرم مي باشد.نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست ASTM D4781-03 براي نمونه هاي با سطح وي‍‍‍‍‍‍ژه پايين حدود 200 گرم و براي نمونه هاي با سطح ويژه بالا حدود 150 گرم مي باشد. 
دانسيته: 
جهت آماده ‌سازي و خشک‌ کردن مواد قبل از اندازه‌ گيري, نمونه بمدت 3 ساعت در دماي 400 درجه سانتي گراد قرار مي‌گيرد.البته دما و زمان لازم با توجه به نوع نمونه قابل تغيير است لذا متقاضيان بايد نوع و شرايط پايداري ماده خود را الزاما در برگه درخواست خود ذکر نمايند.مقدار ماده مورد نياز جهت تست براي جامدات حدود 10 گرم و براي مايعات حداقل 35 ميلي ليتر است .
اطلاعاتي در مورد آزمايش 
تست اندازه گيري دانسيته با استفاده از پيکنومتر انجام شده و نتايج بر حسب گرم بر ميلي ليتر و با دقت 0.1 اعلام مي گردد. 
اندازه گیري سطح وي_ه و تخلخل وحجم حفرات
اندازه گیري ظرفيت جذب آب در مولكولارسيو
اندازه گیري ميزان جذب کوگرد
آزمايشات كيفي آب و پساب
اندازه گیري L.O.I درصد جامد و درصد خاكستر
نوع نمونه هاي قابل اندازه گيري و محدوديت هاي آزمايش:
تست LOI براي نمونه هاي جامد(پودر و گرانول) و تست درصد جامد و درصد خاكستر براي نمونه هاي مايع انجام مي شود. 
آماده‌سازي نمونه:
مقدار نمونه براي تست LOI حدود 3 تا 4 گرم و براي تستهاي درصد جامد و درصد خاكستر حدود 10 تا 15 ميلي ليتر مي باشد. 
اطلاعاتي در مورد آزمايش: 
اين تست در دماهاي مختلف بر اساس درخواست متقاضي قابل انجام مي باشد ولي عموما" در دماهاي 500 و 900 درجه سانتي گراد انجام شده و نتايج بر حسب درصد با دقت 0.0001 اعلام مي گردد. 

اندازه گیري سايش كاتاليست
اندازه گیري طيف سنجي UV
اندازه گیري مقاومت مكانيكي
اندازه گیري ميزان كاتيونهاي فلزي

Always Look On The Bright Side Of Life

If there’s at least one fact you didn’t know before, imagine the difference it might make.
It’s so difficult to go on when everything seems to fail, isn’t it?

PPANDC.IR

طراحی و بهینه سازی توسط ,وب سرو پارس NF@2016

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت منعلق به شرکت PPANDC